Pasiklydote sertifikatų ir ženklų džiunglėse?

Savo produktus žymime skirtingais aplinkosauginiais ženklais. Čia rasite jų aprašymus.

 

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Miškų valdymo taryba)


Miškų valdymo taryba (FSC®) yra tarptautinė nepriklausoma, nepelno siekianti įvairių suinteresuotųjų šalių organizacija, įkurta skatinti atsakingą pasaulio miškų tvarkymą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektu. FSC® tvarka dar kartais vadinama gamybos grandinės standartu, nes FSC® standartus atitinkanti žaliava ar gaminys yra žymimas viso apdorojimo proceso metu..

PEFC.jpg

PEFC™  (Tarptautinė miškų sertifikavimo sistema)

 

PEFC™ tarnyba yra tarptautinė organizacija, skatinanti atsakingą miškininkystę - miškų sertifikavimas, medienos produktų ženklinimas. Sertifikatas užtikrina, kad popieriaus gamyboje naudojamas tik iš tvarių miškų gaunamas pluoštas, laikantis miškų išteklių apsaugos taisyklių ir ekonominės bei socialinės gyventojų gerovės reikalavimų.

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Ženklas informuoja, kad popierius pagamintas iš bechlorės perdirbtos makulatūros.

EU.jpg

EU ECOLABEL

Europos ekologinis ženklas – tai sertifikavimo sistema, kurios naudojimą reglamentuoja Europos Komisijos padedama įvairių nepriklausomų organizacijų, atsakingų už standarto įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. EU Ecolabel užtikrina apribotą popieriaus gamybos poveikį aplinkai dėl didelio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimo ir mažesnio vandens bei elektros sunaudojimo, geresnio panaudoto popieriaus perdirbimo bei prevencinių priemonių, skirtų žmonių sveikatos apsaugai įgyvendinimo.