„Antalis“ nusistatė ambicingą socialiai atsakingos veiklos planą 2016–2020 metams. Jis paremtas 4 pagrindiniais principais žmogaus teisių, darbo santykių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse, kuriais sekdami vykdysime įmonei aktualiausias socialinės atsakomybės veiklas. Kiekvienas veiksmų planas skirtas konkrečiam „Antalio“ sektoriui ir paremtas veiklos bei stebėsenos rodikliais. Ši pagrindinė strategija pagrįsta ISO 26000 standartu, garantuoja, kad „Antalio“ veiklos rezultatai atitinka griežčiausius tarptautinius reikalavimus.

 

„ĮSA matome kaip galimybių generatorių. Tai skatina naujoves, atitinka suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir suteikia tvirtą pagrindą reikalingų sprendimų kūrimui“.

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Valdymas

1. ĮSA politika, ataskaitų teikimas ir korespondentų tinklas

 • „Antalio“ vizija
  Sukurti ĮSA strategiją, pagrįstą kiekybiškai įvertinamais tikslais.

Numatyti aiškius veiksmus, paremtus standartizuotomis ataskaitų teikimo procedūromis ir patvirtintomis nepriklausomų trečiųjų šalių organizacijų. Mokyti ir įgalinti ĮSA korespondentų tinklą visose grupės įmonėse.

 • 2020 metų tikslai

Identifikuoti aiškius veiksmus, paremtus standartizuotomis ataskaitų teikimo procedūromis ir patvirtintomis nepriklausomų trečiųjų šalių organizacijų. Mokyti ir įgalinti ĮSA korespondentų tinklą visose grupės įmonėse.

2. Verslo etika

 • „Antalio“ vizija
  Užtikrinti, kad Grupės veikla, kad ir kur ji veiktų pasaulyje, būtų vykdoma laikantis mūsų vidaus elgesio kodekso nuostatų ir vietinių bei tarptautinių teisės aktų, ypatingą dėmesį skiriant konkurencijos įstatymams.
 • 2021 m. tikslai

Kas dvejus metus apmokyti 100% darbuotojų, tiesiogiai atsakingų už šią sritį, pasitelkiant geriausią pasaulinę praktiką, ypač kreipiant dėmesį į konkurencijos įstatymus.

img-CSR-3.jpg

Gamtiniai resursai

1. Atsekamumas ir tiekimo grandinės atsakingas valdymas

 • „Antalio“ vizija

Stiprinti produktų atsekamumą, kad sumažinti rizikingų tiekimo šaltinių galimybę. Teikti pirmenybę tiekėjams, kurie turi įdiegę skaidrią aplinkosaugos politiką ir didinti jų dalį.

 • 2021 m. tikslai

Siekti, kad 85% mūsų tiekimo grandinės būtų pilnai atsekama.

2. Energijos taupymas

 • „Antalio“ vizija
  Siekiant sumažinti įmonės poveikį aplinkai energijos vartojimo ir logistikos srityse, optimizuoti prekių pristatymo sprendimus bei maršrutus.
 • 2020 tikslai

Pagrindiniuose „Antalio“ logistikos centruose įdiegti ISO50001 (visapusė energijos naudojimo vadybos sistema). Remiantis „Antrak“ atsekti 90% sugeneruojamo anglies pėdsako.

img-CSR-4.jpg

Darbuotojai

1. Sauga ir sveikata

 • „Antalio“ vizija

Užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką, kartu gerinant darbinę atmosferą ir darbo sąlygas visiems darbuotojams. Visoje veikloje siekti nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe.

 • 2020 tikslai

Nelaimingų atsitikimų skaičius „Antalio” grupėje = 7 (-30%, lyginant su 2015 m.).

2. Mokymai ir mentorystė

 • „Antalio“ vizija
  Plėtoti darbuotojų įgūdžius, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų rinkos poreikių ir kurti naujas darbo vietas pasitelkiant vidines mokymo programas.
 • 2020 metų tikslai

Siekti, kad kasmet 80% darbuotojų dalyvautų mokymuose; po 14 valandų per metus vienam darbuotojui.

img-CSR-5.jpg

Prekių asortimentas

1. Draugiškas aplinkai

 • „Antalio“ vizija

Skatinti aplinkai draugiškų produktų paklausą ir plėsti novatoriškų produktų asortimentą. Siūlyti perdirbtus produktus įvairiems sektoriams, taip sudarant sąlygas žiedinei ekonomikai.

 • 2020 metų tikslai

Plėsti pakavimo ir vaizdinės reklamos medžiagų aplinkai draugiškų produktų asortimentą.