„Antalio“ pagrindinės vertybės ir elgsena

Pagrindinės mūsų vertybės - tos, kurios, mūsų manymu, yra svarbiausios mūsų darbe ir elgesyje. Nors aplink viskas kinta, šios vertybės išlieka ir padeda mums kurti pozityvią, veiksmingai dirbančią ir sėkmingą organizaciją.

Booklet.jpg

Mes turime keturias pagrindines vertybes pagrįstas TEAM:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • KOMANDINĖ DVASIA

PAGARBA. ATVIRUMAS ir SĄŽININGUMAS. BENDRADARBIAVIMAS. Supranta savo vaidmenį siekiant ilgalaikių bendrovės tikslų ir bendradarbiauja su kitais, kad būtų įgyvendinti tikslai ir užduotys. Visoje verslo veikloje kuria ryšius ir naudojasi įvairiais įgūdžiais bei vertybėmis kaip galimybe mokytis.

IMG-trust-2.jpg

  • TOBULINIMASIS ir PASITIKĖJIMAS

PARTNERYSTĖ. PARAMA. PRIPAŽINIMAS. Rodo įsipareigojimą ir geba elgtis savo nuožiūra. Sprendimus priima atsižvelgdamas į bendrovės interesus ir taikydamas aukščiausius standartus. Įkvepia ir motyvuoja kitus ryžtingai siekti tikslų, dėl kurių yra įsipareigojęs. Vertina galimybę mokytis, atliekant įvairias užduotis.

IMG-account-2.jpg

  • ATSAKINGUMAS

ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMAS. ORIENTAVIMASIS Į KLIENTUS. PRINCIPINGUMAS. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir savo kaip komandos nario indelį. Atsakingai siekia asmeninės, komandinės ir bendrovės sėkmės. Vadovaudamasis sveika nuovoka, kuri atspindi bendrovės vertybes, siekia laiku rasti tinkamus sprendimus.

IMG-mindset-2.jpg

  • Į POKYČIUS ORIENTUOTA MĄSTYSENA

LANKSTUMAS. LYDERYSTĖ. NUOLATINIS TOBULĖJIMAS. Greitai ir teigiamai reaguoja į kintančius svarbiausius dalykus ir aplinkybes, siekia įveikti netikėtas kliūtis ir sunkumus. Atviras naujoms idėjoms, aktyviai dalijasi mintimis su komanda, kad būtų. Rasti sprendimai, atitinkantys ilgalaikius bendrovės tikslus.