• Darbuotojų paieška

Mūsų įmonių grupėje laikomasi vieningos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos. Tai palengvina vidinį darbuotojų mobilumą ir padeda pritraukti naujus talentus.

  • Darbuotojų adaptacija

Mes siekiame palengvinti naujam darbuotojui įsilieti į organizaciją, įgauti pagrindinių žinių bei įgūdžių, padėti susipažinti su įmonių grupės veikla.

  • Darbuotojų veiklos valdymas

Visiems įmonės darbuotojams taikomos priemonės, skirtos pasiekti geresnius organizacijos, padalinio, konkretaus darbuotojo veiklos rezultatus, planuojant veiklą, sutariant tikslus ir tobulinant reikiamas kompetencijas.

  • Ugdymas ir tobulėjimas

Kiekvieno darbuotojo tobulinimasis ir ugdymas siejamas su įmonės kompetencijų vystymu, numatomos ugdymo priemonės. Ugdomos ir tobulinamos kompetencijos, reikalingos priskirtų darbo funkcijų vykdymui ir ateityje numatomoms atsakomybėms.

  • Talentų vadyba

Mūsų pagrindinis dėmesys skiriamas nuolatiniam dabartinių ir būsimų talentų ugdymui, todėl investuojame į savo darbuotojų mokymosi galimybes. Siekiame, kad žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, samdymas ir jų karjeros bei tikslų suderinimas atitiktų įmonės strategiją.

  • Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas

Mes nuolat siekiame tobulinti savo veiklą, reguliariai atliekame darbuotojų apklausas ir analizuojame atsiliepimus tam, kad didžiausią dėmesį skirtume toms sritims, kurios yra itin svarbios mūsų darbuotojams.