Dėmesio: nuo 05.18 d. klientų aptarnavimo centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Aplinkosauga

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

„Antalio“  tvarumo chartija

Mūsų tvaraus vystymosi įsipareigojimai

Kaip viena pirmaujančių tarptautinių komunikacijos medžiagų platintojų, Antalis mano, kad kompanijos plėtra turi atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos klausimus. Per šią chartiją, Antalis įsipareigoja nuolat mažinti savo produktų ir veiklos poveikį aplinkai, padidinti mūsų  darbuotojų gerovę ir skatinti atsakingą valdymą.

Aplinka

Jeigu kokybė ir paslaugos yra pagrindiniai mūsų veiklos kriterijai, tai mūsų  produktų ir procesų įtakos aplinkai mažinimas yra taip pat labai svarbi mūsų kompanijos  atsakomybės dalis. Medžiagos, naudojamos popieriui gaminti, jų atsekamumas, jų poveikis aplinkai ir reikalavimas išlaikyti produkto vientisumą visoje tiekimo grandinėje yra vienos  pagrindinių užduočių. Todėl aplinkosaugos temos daro įtaką pagrindiniams mūsų verslo sprendimams.

     Antalis:

Kuria ir siūlo vis daugiau aplinką tausojančių produktų – užtikrinant, kad jie yra gaunami iš atsakingai tvarkomų miškų medienos, remiantis patikimais ir tarptautiniu mastu pripažintais ženklais ir sertifikatais.

Siekiama sumažinti mūsų pristatymų poveikį aplinkai (optimizuojant autotransportą ir maršrutus).

Mažina anglies pėdsaką mūsų sandėliuose.

Tiekimo grandinė

Tvarių popieriaus ir kartono medžiagų tiekimas yra svarbiausia mūsų industrijos  aktualija. Siekiame dirbti su tiekėjais, kurie demonstruoja aplinkosaugos ir socialinę atsakomybę. Siekdami skatinti tvarų verslą, prašome mūsų tiekėjų gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą ir pasirinkti labiausiai tinkamus produktus ir paslaugas.

     Antalis:

Siekia užtikrinti, kad tiekėjai laikosi aukščiausių kokybės ir aplinkos apsaugos standartų.

Renkasi tiekėjus, kurie siekia mažinti energijos suvartojimą ir toksiškų atliekų kiekį.

Siekia, kad būtų optimalus atsekamumas visame mūsų asortimente.

Laikosi visų įstatymų ir tvarkų, reglamentuojančių popieriaus medžiagas ir skatina geriausią įmanomą praktiką.

Klientai

Kadangi nuolat tobuliname tiekimo grandinę, „Antalis“ atsakingai teikia informaciją apie produktų kokybę bei gamybos grandinę (CoC), kuri atskleidžia popieriaus produktų gamybos ciklą pradedant nuo miško.

     Antalis:

Siūlo nuoseklų ir besiplečiantį ekologiškų produktų asortimentą.

Suteikia informaciją apie perdirbtą ir aplinką tausojantį popierių.

Teikia informaciją, padedančią klientams spręsti aplinkosaugos klausimus, kurie iškyla vykdant jų verslą.

Jei įmanoma, pataria dėl popieriaus atliekų ir pakuotės perdirbimo.

 

Darbuotojai

Visame pasaulyje, 53 šalyse „Antalio“ kompanijose dirba 6200 žmonių. Darbuotojų gerovė yra visuomet svarbi.

     Antalis:

Suteikia darbuotojams saugią ir sveiką darbo aplinką.

Užtikrina, kad darbo sąlygos yra pagrįstos pagarba ir pasitikėjimu.

Plėtoja darbuotojų įgūdžius, pasitelkiant mokymo programas, tokių kaip „Pardavimų akademija“.

Skatina vadovybės įvairovę, atspindint mūsų tarptautinės kompanijos dydį ir kultūrą.

 

Bendrijos

Kaip tarptautinė kompanija, mes sutelkiame dėmesį į glaudų bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis. Būdami atsakinga popieriaus tiekimo grandinės kompanija, savo veikla remiame vietos bendruomenių vystymą. Mes taip pat aktyviai remiame vietines programas ir nacionalines chartijas, susijusias su švietimu, sveikatos apsauga ir gamtosauga.

     Antalis:

Kuria ir palaiko vietos ekonominį vystymąsi.

Remia labdaros organizacijas.