Dėmesio: laikinai negalimas prekių atsiėmimas iš "Antalis" UAB sandėlio. Biurai bei Grafinio Dizaino centrai lankytojų taip pat nepriims.

Aplinkosauga

Environmental_Certifications_259x194.jpg

Sertifikatai  ir ženklai

Kompanija „Antalis” yra įsidiegusi FSC® (FSC-C101533) ir PEFC standartus ir gavusi jų sertifikatus. Esame pirmoji Lietuvoje didmeninė popieriaus pardavimo kompanija sertifikuota pagal FSC® ir PEFC sistemas. Tai garantuoja, kad Lietuvos spaustuvėms įsidiegus FSC® ir PEFC standartus yra galimybė gauti pagal FSC® ir PEFC sistemas sertifikuotą popierių bei kartoną iš vietinio tiekėjo.

Nuo šiol sąskaitose-faktūrose, kurias gaunate iš mūsų, matysite kuris popierius ar kartonas sertifikuotas pagal FSC® arba PEFC sistemas. Jei norite sužinoti konkrečių popierių bei kartonų, sertifikuotų pagal FSC® arba PEFC sistemas sąrašą, Jus su malonumu apie tai informuos „Antalio“ vadybininkai.

Bendra informacija

FSC®(Miškų valdymo taryba)

Miškų valdymo taryba yra tarptautinė nepriklausoma, nepelno siekianti įvairių suinteresuotųjų šalių organizacija, įkurta 1993 m. skatinti atsakingą pasaulio miškų tvarkymą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektu. FSC®vizija – pasaulio miškai, atitinkantys socialinius, ekologinius ir ekonominius esamos ir būsimų kartų poreikius bei teises.

FSC® turi atstovybes daugiau nei keturiasdešimtyje pasaulio šalių. Daugiau nei 90 milijonų hektarų miško 75 pasaulio šalyse yra tvarkomi laikantis FSC® standarto. Beveik pusė šių miškų yra Europos šalių ir Rusijos teritorijoje. FSC® yra patvirtinusi 10 miškų tvarkymo principų, kuriais vadovaujamasi sertifikuojant miškų tvarkymą visame pasaulyje.

Kaip žinome, mediena, skirtingai nei nafta ar metalai, yra greitai atsinaujinantys resursai – spygliuočių popiermedis užauga per 20-30 metų, o šiltesnėse klimatinėse sąlygose augantis eukaliptas dar greičiau. Popieriaus gamybai yra naudojama statybai netinkama mediena arba lentpjūvių atliekos. Nežiūrint į tai, yra svarbu, kad miškas būtų kertamas laikantis sutartos tvarkos, atsodinamas bei nuolatos tvarkomas. FSC® tvarka dar kartais vadinama gamybos grandinės standartu, nes FSC® standartus atitinkanti žaliava ar gaminys yra žymimas viso apdorojimo proceso metu.

Daugiau informacijos http://ic.fsc.org/

 

PEFC(Tarptautinė miškų sertifikavimo sistema)

PEFC™ tarnyba yra tarptautinė organizacija, skatinanti atsakingą miškininkystę - miškų sertifikavimas, medienos produktų ženklinimas. Sertifikatas užtikrina, kad popieriaus gamyboje naudojamas tik iš tvarių miškų gaunamas pluoštas, laikantis miškų išteklių apsaugos taisyklių ir ekonominės bei socialinės gyventojų gerovės reikalavimų.

FSC® ir PEFC sertifikavimą atlieka bei konsultuoja SGS SA.

Daugiau informacijos http://www.pefc.org/

TCF_95x91.JPG

TCF – Totally Chlorine Free
TCF reiškia, kad celiuliozės balinimo procese visiškai nenaudojami chloro junginiai. Jos balinimui naudojamas peroksidas, deguonis bei ozonas, kurie nesudaro toksiškų gamtai bei žmogui pavojingų junginių.

 

ECF_95x93.JPG

ECF – Elementary Chlorine Free
Ženklas reiškia, kad celiuliozės balinimui nenaudojamos chloro dujos, kurios daro didžiausią žalą aplinkai, o tik mažiau kenksmingi chloro junginiai. Šiuo ženklu pažymėtas popierius yra laikomas bechloriu ar mažai chloro turinčiu.

 

PCF_95x93.JPG

PCF – Process Chlorine Free
Ženklas informuoja, kad popierius pagamintas iš bechlorės perdirbtos makulatūros. Secondarily chlorine free (SCF) yra tas pats, kaip PCF.

 

Environment_Ecolabel_logo95x71.jpg

EU Ecolabel (ES ekologinis ženklas)

Europos ekologinis ženklas – tai sertifikavimo sistema, kurios naudojimą reglamentuoja Europos Komisijos padedama įvairių nepriklausomų organizacijų, atsakingų už standarto įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. EU Ecolabel užtikrina apribotą popieriaus gamybos poveikį aplinkai dėl didelio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimo ir mažesnio vandens bei elektros sunaudojimo, geresnio panaudoto popieriaus perdirbimo bei prevencinių priemonių, skirtų žmonių sveikatos apsaugai įgyvendinimo.

14001_95x102_resize.jpg

ISO 14001:2004 yra tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos vadybos sistemos (AVS) įgyvendinimui. Sertifikatas parodo, kad įmonės aplinkosaugos vadybos sistema patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus aktyviai mažinant bendrovės procesų, produktų ir paslaugų daromą poveikį aplinkai. Standartą sukūrė Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO). Jis paremtas dviem principais: nuolatinio gerinimo ir reikalavimų atitikimo.

 

iso9706_95x98_resize.gif

ISO 9706 - popieriaus tinkamumą archyvuoti nusakantis standartas, kontroliuojantis šarminę pusiausvyrą, atsparumą oksidacijai, šarminę atsargą ir atsparumą plėšimui.

 

 

emas_95x117.bmp

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą.  EMAS pagrindą sudaro nuolatinis sistemos tobulinimas, kai organizacijos identifikuoja aplinkosaugos aspektus ir imasi konkrečių veiksmų siekdamos sumažinti neigiamą įtaką aplinkai, pavyzdžiui, šiukšlių rūšiavimas raštinėje, elektros energijos ar degalų sunaudojimo stebėjimas ir t.t.

 

noric swan_95x95.jpg

Šiaurinė gulbė (Nordic Swan) – tai 1989 m. Šiaurinėje Europoje sukurta schema, kurios tikslas skatinti gamybos būdus, minimaliai veikiančius aplinką. Vertinant gamybos įtaką aplinkai, atsižvelgiama į žaliavų bei medžiagų pasirinkimą. Popierius, pažymėtas šiuo ženklu, atitinka aukštus aplinkosaugos ir kokybės reikalavimus.

Plaušai negali būti balinami chloro turinčiais junginiais.

Nordic Swan ženklas suteikiamas atlikus „pasvėrimo“ testą, kurį sudaro:
1. AOX (Organic halogen subject to absorbtion) – matavimo sistema, nustatanti chloro ir kitų halogenų junginių su organinėmis medžiagomis kiekį.
2. COD (Chemical Oxygen Demand) – deguonies kiekio, sunaudoto organinės medžiagos suirimui, matavimas.
3. S (Sulphur Emissions) – gamybos procese išskiriamos sieros emisijos matavimas.
Taip pat yra specifiniai reikalavimai tirpikliams, naudojamiems gamybos įrangai valyti. 

blue Angel_95x95.jpg

Mėlynas angelas (Blue Angel) – tai seniausias aplinkosauginis ženklas, pradėtas naudoti Vokietijoje nuo 1978 m. 
Pagrindiniai popieriaus ir kartono sertifikavimo kriterijai yra perdirbtos makulatūros kiekis produkte.
Norint gauti Blue Angel ženklą, produktas turi būti pagamintas iš 100% perdirbto pluošto, iš kurio ne mažiau kaip 51% yra panaudoto popieriaus makulatūra. Segtuvams skirtame kartone panaudotos popieriaus makulatūros dalis negali būti mažesnė nei 30%.

Recycling_symbol_95x92.png

Mobius loop
Tarptautiniu mastu atpažįstamas antrinio žaliavų panaudojimo simbolis, kuriame pavaizduotos trys ratu nukreiptos rodyklės. Kiekviena rodyklė reiškia sėkmingo antrinio perdirbimo aspektą:

Surinkimą
Perdirbimą ir antrinį panaudojimą, gaminant naują produktą
Perdirbtos prekės realizavimą

Mobius loop" simbolį leidžiama naudoti tik ant perdirbamų arba perdirbtas medžiagas turinčių produktų, nors tokia formuluotė nėra absoliuti. Ženklas suteikia gaminiui pridėtinę vertę.

co2_95x66.JPG

Anglies dvideginio pėdsakas  (Carbon footprint) – tai dėl individo ar organizacijos kasdienės veiklos metu į atmosferą išmetamų CO2 dujų kiekis. Įstaigų atveju jis apskaičiuojamas sudedant visus institucijos darbe sunaudojamus iškastinius energijos išteklius, įskaitant apšildymo, kondicionavimo ir transporto išlaidas.
Anglies dvideginio pėdsakas yra išreiškiamas išskiriamos anglies kiekiu (tonomis) dažniausiai per vienerių metų laikotarpį. Yra žinoma daug būdų apskaičiuoti šį rodiklį. CO2 dujos yra suvokiamos kaip šiltnamio efektą skatinančios dujos, kurių kiekio didėjimas susijęs su globalia klimato kaita.

klimato kompensavimas_95x87.JPG

UAB „Antalis“ siūlo kompensuoti popieriaus gamybos ir transportavimo metu išskirtą anglies dvideginį. Klimato kompensavimo kreditų lėšos skiriamos medžių sodinimo projektui, tvarios gyvensenos skleidimui ir diegimui Afrikoje.

 

Daugiau informacijos
oeko_tex_100_142x95.JPG

Oeko-Tex 100– visuotinai pripažintas ekologinis standartas, sukurtas Austrijos tekstilės instituto (Oti) ir Vokietijos Hohenšteino tyrimų instituto. Patikrintas ir sertifikuotas gaminys, pažymėtas ženklu „Oeko-Tex 100“, nedaro kenksmingo ar nepalankaus poveikio vartotojams. Standarte nurodytos griežtos leistinų kenksmingų medžiagų kiekio normos tekstilės gaminiams. Tikrinami šie gaminių ekologiniai rodikliai: sunkiųjų metalų, formaldehido, pesticidų, aromatinių aminų, fenolių ir kitų kenksmingų priemaišų kiekiai, dažymo atsparumas įvairiam poveikiui, patiriamam dėvint ir naudojant gaminius poveikiams.

paperprofile.JPG

Paper Profile
Tai savanoriška aplinkosaugos produkto deklaracija sukurta ir teikiama pagrindinių Europos popieriaus gamintojų. Šiame projekte dalyvauja Arctic Paper, Holmen Paper, M-real, Myllykoski, Norske Skog, Sappi, Stora Enso ir UPM Kymmene. Paper Profile įgalina popieriaus pirkėjus gauti išsamią ir vienodai parengtą informaciją apie produkto aplinkosaugos parametrus. 

paperman