Dėmesio: nuo 05.18 d. klientų aptarnavimo centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Aplinkosauga

Environment_Lithuanian_woods_259x194.jpg

Lietuvos  miškai

Valstybinėje miškų tarnyboje atlikta 2012 m. Lietuvos miškų valstybinė apskaita. Joje pateikiami duomenys gauti remiantis sklypine (SMI) ir atrankine (NMI) miškų inventorizacijomis. 

Bendras inventorizuotas miškų plotas per metus padidėjo nuo 2229,6 tūkst. ha iki 2230,2 tūkst. ha, t. y. tik 541 ha – mažiausiai per pastarąjį dešimtmetį. Miško žemės plotas padidėjo nuo 2169,8 tūkst. ha iki 2172,9 tūkst. ha, t. y. 3,1 tūkst. ha. Lietuvos miškingumas yra 33,3 %. Dalis buvusių ne miško žemių perėjo į miško žemės kategoriją. Tai visų pirma pelkių, pelkinių augaviečių, užpelkėjusių pievų ar ganyklų, nenaudojamų žemės ūkio paskirčiai ir apaugusių mišku, plotai. 

Palyginti nežymiai didėjant miško žemės plotams, apaugusių mišku miško žemės plotai pirmą kartą per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo nuo 2057,5 iki 2055,4 tūkst. ha t.y. 2026,3 ha. Didžiausia medynų ploto sumažėjimo dalis nustatyta 2011 m. miškotvarkos objektuose – Valkininkų ir Varėnos miškų urėdijose – 2680 ha žymia dalimi yra paaiškinama 2010 m škvalo pažeidimais.

Miško žemės plotas bendrame miško teritorijos plote padidėjo minimaliai – 0,1%, nuo 97,3 iki 97,4. Medynų rūšinė sudėtis pasikeitė minkštųjų lapuočių naudai. Spygliuočių dalis medynų plote (56,1%) sumažėjo 0,2 %. Minkštųjų lapuočių dalis medynų plote visuose miškuose padidėjo nuo 39,7 iki 39,8%, o valstybinės reikšmės miškuose išliko stabilus – 30,7%. 

Valstybinės reikšmės miškų miško žemės plotas padidėjo 1,1 tūkst. ha, nuo 1075,4 iki 1076,5 tūkst. ha, iš jų 1053,1 tūkst. ha (padidėjo 1,6 tūkst. ha) yra valdoma urėdijų, nacionalinio parko ar valstybinių rezervatų. Žemės ir kito nekilnojamojo turto registre 2012.01.01 buvo įregistruota 810 350 ha privačių miškų. 
Miško žemė I grupės miškuose užima 26 282 ha, II grupės – 266 783 ha, III grupės – 331 201 ha, IV grupės – 1 548 589 ha plotą. 

Pagal NMI duomenis vidutinis visų miškų medynų amžius 53 metai, medynų I ardo skalsumas – 0,76. Tos pačios inventorizacijos duomenimis Lietuvos miškuose sukauptas 501.3±7.0 mln. m³ medžių stiebų tūris. Didžioji medienos išteklių dalis – 425,5±6,4 mln. m³ sukaupta III-IV grupės miškuose (iš jų 129,1±4,0 mln. m³ brandžiuose medynuose).

Vidutiniai medynų tūriai skirtingos nuosavybės miškuose mažai skiriasi: valstybiniuose – 244, privačiuose – 241 ir rezervuotuose – 222  m³/ha, per metus padidėjo 3-5 m³/ha. Kasmet Lietuvos miškuose priauga 17,2±0,24 mln. m³ medienos (iš jos - 14,9±0,2 mln. m³ III-IV grupės miškuose).

Vidutiniai medynų tūriai pagal valstybės miškų kadastro duomenis – 219 m³/ha yra 8,8% mažesni už tūrius pagal NMI 2011 duomenis (240 m³/ha), o brandžių medynų tūriai yra mažesni – 11,6%, atitinkamai pagal miškų kadastro duomenis - 274 o pagal NMI 2011 m. duomenis - 310 m³/ha.

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba