Dėmesio: nuo 05.18 d. klientų aptarnavimo centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Aplinkosauga

Environment_CO2_emission_259x194.jpg

CO2  emisija

Viena iš klimato kaitos ir šiltnamio efekto priežasčių – didėjantis anglies dvideginio kiekis atmosferoje. Kasdienė žmogaus veikla ir augantis vartojimas generuoja vis daugiau CO2. Pagrindiniai taršos šaltiniai - transporto priemonės, elektros ir šilumos energijos gamyba. Naršydami internete, įjungdami šviesą ar kitaip naudodami termofikacinių elektrinių elektros energiją, pirkdami iš toli atvežtas prekes prisidedame prie didesnės CO2 emisijos.

Iš dalies šiltnamio efektas yra natūralus reiškinys. Saulės energija šildo Žemės paviršių ir, pakilus temperatūrai, šiluma spinduliuojama atgal į atmosferą. Dalį šios energijos sugeria šiltnamio efektą sukeliančios dujos: anglies dvideginis, metanas, azoto suboksidas ir fluoruotos dujos. Todėl atmosferoje, panašiai kaip šiltnamyje, sulaikoma šiluma. Tik dėl šio natūralaus proceso, šiltnamio efekto, įmanoma gyvybė Žemėje.

Nuo XIX a. pabaigos šiltnamio efektas itin sustiprėjo dėl žmogaus ūkinės veiklos. Daugėja šį efektą sukeliančių dujų atmosferoje: CO2 ir metano. Mažėja miškų bei žalios augmenijos, kuri sugeria anglies dvideginį. Europoje bei Lietuvoje miškų plotai didėja, tačiau, viena iš priežasčių – miškų nykimas besivystančiose šalyse – Afrikoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje. Miškai kertami dėl žemės ūkio plėtros, medienos naudojimo kurui bei miškininkystės tradicijų, įstatymų trūkumo. Miškams Žemės biosistemoje tenka labai svarbus vaidmuo. Fotosintezės metu medžiai skaido ore esantį anglies dvideginį, panaudodami anglį augimui ir išskirdami deguonį. Medžių pajėgumas pasisavinti anglį ir augti kinta priklausomai nuo rūšies ir amžiaus. Vegetacijos ciklo pabaigoje medžių augimas lėtėja, todėl svarbu, kad miškai būtų nuolat atsodinami ir prižiūrimi.

Per pastaruosius 200 metų didžiausią įtaką klimato atšilimui turėjo iškastinio kuro (anglių, naftos, gamtinių dujų) deginimas.

Norėdami išvengti ekstremalių pokyčių, turime mažinti energijos sąnaudas, naudoti daugiau atsinaujinančios saulės, vėjo ir vandens energijos, rinktis klimato kaitos pažiūriu patrauklesnius daiktus ir paslaugas.

Jūs galite prisidėti prie anglies dvideginio emisijos atmosferoje mažinimo, prisidėti prie miškininkystės, kompensuodami popieriaus gamybos ir transportavimo metu išskirtą CO2.

 

Daugiau informacijos apie „Klimato kompensavimo“ projektą