Dėmesio: nuo 05.18 d. klientų aptarnavimo centro darbo laikas I-V 8-17 val.

APLINKOSAUGA

Antalio tvari tiekimo grandinė

UAB „Antalis“, siekdamas stiprinti savo aplinkosauginius įsipareigojimus ir atsekamumą tiekimo grandinėje, sukūrė ANTRAK platformą, skirtą „Antalio“ popieriaus, vaizdinės komunikacijos ir pakavimo produktų tiekėjams. Platformoje surinkta ir pateikta išsami informacija apie tiekėjų įmonių socialinę atsakomybę, produktų atitikties sertifikatus (įskaitant visiško atsekamumo) ir susijusius gamybos sertifikatus. Su ANTRAK platforma „Antalis“ žengia tvaraus tiekimo grandinės valdymo priešakyje.ANTRAK: patikrinti ir išsamūs tiekimo grandinės duomenys vienoje sistemoje

Renkant ir centralizuojant išsamią informaciją apie tiekimo grandinės atsekamumą „Antalis“ ne tik gali teikti savo klientams duomenis apie savo ĮSA įsipareigojimus, bet taip pat užtikrina tvirtus ir skaidrius santykius su tiekėjais. Tiekėjai taipogi gauna naudą – platformoje gali rasti surinktą ir surūšiuotą informaciją, kuri dažnai yra išsibarsčiusi jų organizacijose. „Antalis“ vienintelis iš popieriaus tiekėjų įgyvendino tokią socialinių ir aplinkosauginių duomenų rinkimo ir stebėjimo platformą.

Surinkta informacija patikrinama dėl nuoseklumo, o integruoto modulio pagalba nustatoma bet kokia galima rizika, susijusi su tiekėju, (nuo medienos rūšių, naudotų produktui pagaminti, iki kilmės šalies). Tuomet už bet kokių veiksmų priėmimą, siekiant sumažinti nustatytą riziką, yra atsakingas vididinis komitetas. 

ANTRAK

    
Be bendros ir kontaktinės informacijos, tiekėjai prašomi užpildyti klausimyną ir pateikti išsamią informaciją apie:


ĮSA ataskaitos informacija: ĮSA ataskaitos, kolektyvinės sutartys, aplinkosaugos standartų įgyvendinimas, verslo etika, darbo saugos, lygių galimybių, žmogaus teisių ir darbo sąlygos

Produktų atitikties reguliavimas: ES Medienos reglamentas (medienos rūšys, naudojamos popieriaus gamyboje ir kilmės šalis), ES REACH direktyva, FSC® ir PEFC standartai, kontakto su maistu reglamentas, atliekų tvarkymo direktyvos... Taip pat procentais nurodoma perdibto popieriaus dalis produkte, pateikiami tai patvirtinantys sertifikatai;

Gamybos rodikliai:: ISO sertifikatai, leidimų galiojimo data, nelaimingų atsitikimų gamybos metu statistiniai rodikliai ir kt...

 


ANTRAK – tai „Antalio“  Atsakingos aplinkosaugos politikos įgyvendinimas ir tolesnis vykdymas, įmonės pastangos užtikrinti, kad ji naudoja medieną iš teisėtų, tvariai ir atsakingai valdomų šaltinių ir remia aplinkosaugines iniciatyvas ir tvarios miškininkystės valdymo sistemas. Platforma ANTRAK ir Atsakingos aplinkosaugos politika yra neatsiejama "Antalio Green Connection“ iniciatyvos dalis, kuria siekiama glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais, klientais ir kitais suinteresuotais subjektais, kuriant aplinkai draugiškus produktus ir sprendimus.

Apie ANTRAK
ANTRAK – tai „Factor-X“ sukurta atviro kodo SaaS platforma, ledžianti įmonėms efektyviai ir supaprastintu būdu sekti socialinio ir aplinkosaugos poveikio rodiklius visos tiekimo grandinės metu. „Factor-X“ yra anglies dioksido apskaitos konsultacijas teikianti įmonė, kurios specializacija yra rinkos analizė, naujų ekonominių, tvarių investicijų modelių kūrimas, instruktavimas ir mokymai.

Sužinokite daugiau: www.factorx.eu ir http://antalis.myrmex.coop/