Dėmesio: nuo 05.18 d. skambučių centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Apie mus

Culture_&_Values_259x194.jpg

Mūsų  kultūra

„Antalio“ kultūra pagrįsta vertybėmis ir elgsena, kuri nulemia mūsų individualų, komandinį darbą ir darbą su klientais.

Mūsų pagrindinės vertybės, kurios mūsų manymu yra svarbiausios mūsų darbe ir elgsenoje, padeda mums kurti pozityvią, ypač efektyvią ir sėkmingą organizaciją, kokia mes esame šiandien.

 

Mes turime keturias pagrindines vertybes:

T – komandinė dvasia

E – tobulinimasis ir pasitikėjimas

A – atsakingumas

M – orientuota į pokyčius mąstysena 

Kiekvienai šių vertybių mes priskiriame tam tikrą elgseną, kuri apibūdina kasdienius praktinius veiksmus, įgyvendinančius šias vertybes ir padedančius mūsų darbuotojams suprasti, ko iš jų tikimasi.

 

KOMANDINĖ DVASIA

 •  PAGARBA – kitų žmonių įgūdžių ir gebėjimų supratimas ir pripažinimas; perspektyvų įvairovės, kitų žmonių vertybių ir įsitikinimų skirtingumo pripažinimas kasdienėje veikloje.
 •  ATVIRUMAS ir SĄŽININGUMAS – nešališkas bei nuodugnus naujų ir įvairių idėjų, koncepcijų bei praktikų svarstymas; atviras dalinimasis savo mintimis, patikimai įvertinant tinkamumą ir nuoširdumą.
 •  BENDRADARBIAVIMAS – efektyvaus tinklo sukūrimas su kolegomis, tarpininkais, klientais ir komandomis, siekiant subalansuoti galimybes ir gebėjimus kompanijoje; visaapimančių įvairiapusių santykių, palengvinančių efektyvų daugiafunkcį darbą, sukūrimas.

 

TOBULINIMASIS ir PASITIKĖJIMAS

 •  PARTNERYSTĖ – tarpasmeninės ir komandinės partnerystės sukūrimas, kolektyviai siekiant bendrų interesų ar tikslų; įgaliojimų ir paramos teikimas kitiems žmonėms, siekiant rezultatų, atitinkančių ilgalaikius kompanijos tikslus.
 •  PARAMA – nuolatinis komandos konsultavimas; kitų žmonių rėmimas ir skatinimas, palaikant susitelkimą ir varomąją jėgą, duodančius pozityvų impulsą.
 •  • PRIPAŽINIMAS – atskirų asmenų, komandų ir skyrių pastangų bei pasiekimų suvokimas ir pripažinimas; vertės ir mokslo siekimas visose veiklos rūšyse ir konstruktyvaus bei visapusio grįžtamojo ryšio užtikrinimas.

 

ATSAKINGUMAS

 •  ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMAS – aktyvus sprendimų priėmimas atliekant užduotis ir įgyvendinant tikslus; atviras pripažinimas, kad atlikti veiksmai turės įtakos bendram rezultatui; rezultatų vertinimas nuolatinio mokymosi ir tobulinimo tikslais.
 •  ORIENTAVIMASIS Į KLIENTUS – klientų poreikių tenkinimas yra pagrindinis veiklos tikslas; išskirtinio klientų aptarnavimo lygio užtikrinimas, siekiant sukurti, plėtoti ir palaikyti ilgalaikius partnerystės ryšius su klientais.
 •  PRINCIPINGUMAS – palaikyti ir puoselėti pagrindinius principus bei standartus, atspindinčius svarbiausias įmonės vertybes; atvirai ir tiesiogiai dalintis ketinimais, idėjomis bei jausmais.

 

Į POKYČIUS ORIENTUOTA MĄSTYSENA

 •  LANKSTUMAS – noras ir gebėjimas adaptuoti ir keisti požiūrį, siekiant bendrų tikslų; atvirumas pokyčiams ir naujai informacijai; iniciatyvus prisitaikymas prie kintančių sąlygų arba nenumatytų kliūčių.
 •  LYDERIAVIMAS – vadovavimas kitiems, motyvavimas ir skatinimas siekti geriausių rezultatų; aktyvus dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant pokyčius, pavyzdžio rodymas.
 •  NUOLATINIS TOBULĖJIMAS – geriausios darbo praktikos paieškos ir veiksmai siekiant pagerinti esamas sąlygas bei procesus; tinkamų metodų taikymas identifikuojant galimybes, įgyvendinant sprendimus, matuojant poveikį ir pripažįstant nuolatinių pokyčių būtinumą.