Dėmesio: nuo 05.18 d. skambučių centro darbo laikas I-V 8-17 val.

Apie mus

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

„Antalio“  socialinė atsakomybė

„Antalis", pirmaujanti tarptautinė komunikacinių medžiagų platintoja, tiki, kad jos plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos faktorius.
Siekiant įgyvendinti šį įsipareigojimą, visuose filialuose taikomi „Antalio" tvarios plėtros nuostatai.

Vadovavimas Natūralūs ištekliai Žmonės Produktų pasiūla

 

Įmonės socialinės atsakomybės politika ir tinklas

Grupė siekia įvesti visuotinę ĮSA politiką, tvirtą ir patikimą ataskaitų teikimo procesą, kuris užtikrins, kad įmonė ir jos dukterinės įmonės daugiausia dėmesio skirtų pagrindiniams prioritetams.

 

 

Atsakomybė

Įmonės atsakomybė yra užtikrinti, kad 100% produktų, kuriuos mes tiekiame, būtų aiškios kilmės ir teisėti.

 

 

 

Saugumas

Įmonė įsipareigoja užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Taip pat siekia 30% sumažinti prarastą laiką dėl avaringumo savo gamyklose ir sandėliuose. 

 

Produktų pasiūla

Įmonė privalo komunikuoti apie aplinkosaugines problemas ir apie produktų sąvybes, šviesti ir informuoti savo klientus. Informacija pateikta ant ekologiškai atsakingų produktų privalo būti teisinga ir patikima. 

 

Verslo etika

Įmonė siekia įgyvendinti aiškią politiką ir etikos taisykles, siekiant laikytis nustatytų teisinių reikalavimų  konkurencijos ir korupcijos atžvilgiu, ir įsitikinti, kad visi darbuotojai visiškai supranta ir yra supažindinti su šiomis temomis.

 

Energija

Įmonė ir jos filialai siekia pagerinti energiją naudojančius procesus, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą savo gamyklose ir sandėliuose. Plėtoti alternatyvius energijos šaltinius.

 

Įgūdžiai ir įvairovė

Įmonė naudoja politiką ugdyti įgudžius ir gilinti žinias, taip pat  didinti įvairovę organizacijoje.

 

Vanduo

Įmonė sieka optimizuoti suvartojamo vandens kiekį ir pagerintį geriamo vandens būklę.